Vaikai pažįsta pasaulį skirtingais būdais, todėl organizuodami jų ugdymo(si) procesą, turime ieškoti kuo įvairesnių pažinimo galimybių. Be to, siekiant ugdyti įvairius įgūdžius ir suvokimą, reikia taikyti skirtingus ugdymo(si) metodus. Lopšelio-darželio „Pasaka“ mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio, specialiojo ugdymo programas, sėkmingai taiko mąstymo gebėjimus ugdančius vizualius įrankius – MĄSTYMO ŽEMĖLAPIUS.