NR.

PEDAGOGAI

PAREIGOS

KVALIFIKACIJA

IŠSILAVINIMAS

1

Irena Petreikienė

Direktorė

III vadybinė kategorija

Aukštasis

2

Regina Jonušienė

Mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

3

Loreta Grigaitytė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

4

Jūratė Endrikienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

Aukštasis
 

5

Jolanda Gedrimienė

Mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštesnysis

6

Laima Dolgovienė

Mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštesnysis

7

Rūta Meškauskienė

Mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

8

Vitalija Rėkašienė

Mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštesnysis

9

Vilma Garbienė

Mokytoja

Metodininkė

Aukštasis

10

Regina Zūbienė

Mokytoja

Vyresnioji
mokytoja

Aukštesnysis

11

Elena Smilgevičienė

Mokytoja

Vyresnioji
mokytoja

Aukštesnysis

12

Ieva Gricienė

Mokytoja

Vyresnioji
mokytoja

Aukštasis

13

Edita Genutė
 

Mokytoja

Vyresnioji 
mokytoja

Aukštesnysis
 

14

Jadvyga Kinderienė

Mokytoja

Mokytoja

Aukštasis

15

Gajutė Rūtienė

Mokytoja

Vyrenioji mokytoja

Aukštasis

16

Alma Kleinauskienė
 

Mokytoja

Vyrenioji mokytoja

Aukštesnysis

17

Birutė Rekašienė

Mokytoja

Mokytoja

Aukštasis

 18  Aušra Stončienė Mokytoja Vyresnioji mokytoja Aukštasis

19

Dovilė Raudytė

Spec.pedagogė, logopedė

spec.pedagogė

Aukštasis

20

Vilija Bieliauskė

Specialiojo ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštesnysis

21

Stanislava Šležienė

Specialiojo ugdymo  mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

22

Dalia Tamošauskienė

Specialiojo ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

23

Loreta Čiuželienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

24

Aušra Dargienė

Specialiojo ugdymo pedagogė-logopedė

Spec.pedagogė metodininkė

Aukštasis magistro laipsnis

25

Sonata Pakalniškienė

Logopedė, spec. pedagogė

Spec.pedagogė-logopedė metodininkė

Aukštasis magistro laipsnis

26

Rasa Gedvilaitė

Judesio korekcijos mokytoja

Metodininkė

Aukštasis

27

Karolina Pašakinskaitė

Judesio korekcijos mokytoja

Mokytoja 

Aukštasis

28

Jūratė Kensminienė

Meninio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

29 Ramutė Diekontienė Mokytoja Vyresnioji mokytoja Aukštasis