2022 m. I ketvirtis

Pirmojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas.

                                                               2021 m. IV ketvirtis

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas.

                                                                 2021 m. III ketvirtis      

Trečiojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas.

                                                                 2021 m. II ketvirtis

Pirmojo pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas.

                                                                 2021 m. I ketvirtis

Pirmojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas.

                                                              2020 m. IV ketvirtis

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas.

                                                                2020 m. III ketvirtis

Trečiojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas. 

                                                              2020 m. II ketvirtis

Pirmojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas.

                                                                2020 m. I ketvirtis

Pirmojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas.

                                                              2019 m. IV ketvirtis

2019 metų  finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas.

                                                                     

                                                                2019 m. III ketvirtis

Trečiojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas.

                                                                2019 m. II ketvirtis

1. Finansinės  būklės ataskaita.

2. Veiklos rezultatų ataskaita.

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį.

4. Finansinių   ataskaitų aiškinamasis raštas.                                                         

                                                                    2019 m. I ketvirtis

1. Finansinės būklės ataskaita.

2. Veiklos rezultatų ataskaita.

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

                                                                   2018 m.  IV ketvirtis

1. Metinės finansinės ataskaitos

2. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

     

                                                                  2018 m. III ketvirtis 

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

                                                           

                                                                  2018 m. II ketvirtis 

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

                                                                   2018 m. I ketvirtis

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų atsakaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas