Grupių sąrašai 2019 - 2020 mokslo metams

NYKŠTUKAI Priešmokyklinė gr. (2013m.)   ANČIUKAI   Priešmokyklinė gr. (2013m.)
1 ALĖJŪNAS LUKAS 1 ASTREIKYTĖ FAUSTA
2 ANDRIEKUS MARTYNAS 2 BALTRIMAITĖ GRETA
3 AUGUSTINAS GVIDAS 3 BRASAITĖ GABIJA
4 BALČYTĖ GABRIELĖ 4 GALDIKAS ADRIJUS
5 BUDRYS EIVINAS 5 GIBIEŽAITĖ KOTRYNA
6 DIULGERIS AUGUSTAS 6 JOKUBAUSKAS IGNAS
7 GRIGUOLA EIMANTAS 7 JUCYTĖ AUSTĖJA
8 KLEINAUSKAS VYKINTAS 8 KAZRAGIS ARMANDAS
9 KUČINSKAS NOJUS 9 MIKALAUSKAITĖ VESTA
10 KUMPIKAS DOMANTAS 10 MOCKEVIČIUS NEILAS ANTONIJUS
11 MAČIULSKIS DOVYDAS 11 NORKUS AIRONAS
12 PETRAUSKAITĖ GODA 12 PRUCKUS ORESTAS
13 ROSKOŠS ENRIKA 13 RANKAUSKAS DOMINYKAS
14 RUZGAILAITĖ EGLĖ 14 RIEPŠAS DOVYDAS
15 STANKEVIČIUS JUSTAS 15 RUIBYS MATAS
16 STONYS VILIUS 16 SKERSYTĖ ULA
17 VALATKA MATAS 17 VAIČEKAUSKAITĖ KAMILĖ
18 ŽEMGULYS ARNAS 18 VAITKUS NEDAS
19 ŽEMGULYTĖ UGNĖ 19 VALECKAS VILIUS
20 ŽILIUS FAUSTAS 20 VALUŽIS EMILIJUS
      21 ŽALIMAS MAJUS

 

KODĖLČIUKAI    (2014 m.)   VOVERIUKAI   (2014 m.)
1 BAKUTIS JOKŪBAS 1 BRAZDEIKYTĖ GODA
2 BERNOTAS DANAS 2 DAMBINSKAITĖ GUSTĖ
3 DANILAVIČIUS ROKAS 3 DIEKONTAITĖ EVA
4 GRIGUOLAITĖ GUODĖ 4 GAUDUTYTĖ EMERITA
5 JONELIS DOMANTAS 5 JAKOČIŪNAITĖ DEJANEIRA AISTĖ
6 JUCYS DOMININKAS 6 KAULIŪTĖ UGNĖ
7 KAVECKYTĖ AUGUSTĖ 7 KONARSKAITĖ KLAUDIJA
8 PAPIEVYTĖ PATRICIJA 8 LUBI RAPOLAS
9 PETREIKYTĖ JUSTINA 9 MIKŠTA MATAS
10 RAZMUS HERKUS 10 MINGĖLĖ MARIJA
11 RUŠINSKIS BERNARDAS 11 NORBUTAS RIČARDAS
12 SAKALAUSKAITĖ UGNĖ 12 RIEPŠAITĖ GODA
13 SAUDARGAS NOJUS 13 RIMKUS DEIMJANAS
14 SODYTĖ GERDA 14 TAMAŠAUSKAITĖ MILANTĖ
15 STONKUTĖ DIARA 15 URBONAITĖ KAMILĖ
16 STUOPELYTĖ LĖJA 16 VYŠNIAUSKAS VYKINTAS
17 VYŠNIAUSKAS DEIMINAS 17 ZABURAITĖ EMILĖ
18 ŽELVYS ERNESTAS 18 ZALUNSKIS KRISTUPAS
      19 ZAVECKAS SIMONAS

 

PAUKŠČIUKAI (2015 m.)   PELĖDŽIUKAI (2015 m.)
1 BERTAŠIUS EMILIS 1 DAUKŠAITĖ UGNĖ
2 DONIELAITĖ ELIJA 2 GARJONIS IGNAS
3 ETMINAS JOKŪBAS 3 GORBATIUKAS ORESTAS
4 GALDIKAS JUSTAS 4 KNIULIS MATAS
5 KAZLAUSKAITĖ PAULINA 5 KOVAS KRISTUPAS
6 LAURINKUS MAJUS 6 KUČINSKAS ŽYGIMANTAS
7 LAVICKAITĖ AUSTĖJA 7 MALACHOVSKIJ DOMANTAS
8 LELIUGAITĖ RUGILĖ 8 MALDARYTĖ GUSTĖ
9 LEVICKYTĖ AKVILĖ 9 MITKUTĖ VANESA
10 LUBYTĖ FAUSTA 10 PETREIKYTĖ ERVINA
11 NORBUTAITĖ KAMILĖ 11 PILIBAVIČIUTĖ VILTĖ
12 RAČKAUSKAITĖ AUSTĖJA 12 POŠKUTĖ DANIELĖ
13 RUMŠA ARMINAS 13 PRIŠMONTAITĖ AMELIJA
14 SKIERUTĖ LUKNĖ 14 SONGAILA EMILIS
15 SKRIMSKIS OVIDIJUS 15 ŠALVIS NOJUS
16 SODYS JOKŪBAS 16 ŠTOMBERGAITĖ VILTĖ
17 STANKEVIČIUS LUKAS 17 TAMOŠAUSKAS DANAS
18 STONKUS LUKAS 18 VAIŠNORAITĖ MIGLĖ
19 VALAITIS MATAS 19 VAITIEKŪNAS ROKAS
20 VALAITIS NEDAS 20 ZUBAVIČIUS ARNAS

 

EŽIUKAI (2016 m.)   KAČIUKAI  (2016 m.)
1 BATAVYČIŪTĖ TOMA 1 BARTKEVIČIUS BENAS
2 ČEPORIUTĖ VILTĖ 2 BERTAŠIŪTĖ AUKSĖ
3 EITUTIS JUSTAS 3 BRUNDZA ADAMAS
4 GEMBUTAITĖ UGNĖ 4 GINTALAS LEONARDAS
5 INDRINA PATRICIJA 5 JOKUBAUSKAS ROKAS
6 JAKAVICKYTĖ LĖJA 6 KAŽDAILIS EMILIJUS
7 JONAVIČIŪTĖ SAULĖ 7 KNISPELYTĖ GINTĖ
8 KRŪMAITĖ VILTĖ 8 KONARSKAS RAFAELIS
9 KUBILIŪTĖ RUGILĖ 9 LYGNUGARIS DENISAS
10 LEŠČIAUSKAITĖ AITRA 10 LUBYTĖ ANETA
11 POCIUTĖ ELIJA 11 LUOTĖ POVILAS
12 POCIUTĖ EMILIJA 12 MIKŠTAITĖ MEDA
13 RADVILAVIČIUS ARNAS 13 PARNARAUSKAS ROKAS
14 REKAŠIUS JUSTAS 14 PUKELYTĖ RUGILĖ
15 SONGAILA KAJUS 15 RUPŠYTĖ AUGUSTĖ
16 STONGVILAITĖ EVA 16 TOČILOVA LUKA
17 ŠLEINIUS DOMAS 17 TOČILOVA TOMA
18 VASILEV MARTIN 18 VALAUSKAITĖ FAUSTA
19 VYŠNIAUSKAS AIDENAS 19 VASILIAUSKAITĖ VILTĖ
20 ZYKAITĖ EVITA 20 VILIMAITĖ INESA

 

 

KIŠKUČIAI  (2017 m.)   PUMPURĖLIAI  (2017 m.)
1 BRASAITĖ EVELINA 1 ANOCHINAS OSKARAS
2 BUTKUS KAJUS 2 ASTRAUSKAITĖ ŽEMYNA
3 GEDGAUDAITĖ VASARĖ 3 IVINSKIS HERKUS
4 GRICIUS EDENAS 4 LATAKAITĖ GUSTĖ
5 KLEINAUSKAITĖ SALVĖ 5 LUKŠAITĖ DANILĖ
6 LELIUGA ARMANDAS 6 MASILIAUSKIS IGNAS
7 MACENYTĖ REBEKA 7 MEŠKAUSKAITĖ LUKNĖ
8 MAČIJAUSKAITĖ AUSTĖJA 8 MOTUŽYTĖ EMA
9 MURALYTĖ GABIJA 9 RAZMUS ARNAS
10 PRIŠMONTAITĖ KAMILĖ 10 RAZMUS ARTŪRAS
11 SKRIMSKYTĖ ANDRĖJA 11 RUMŠAS THOMAS
12 SMULKYTĖ IRŪNA 12 SIAUTILAITĖ DANIELĖ
13 SPYČIŪTĖ LĖJA 13 SIMINAVIČIŪTĖ FAUSTĖ
14 STONKUS MARKAS 14 ŠALVYTĖ AMELIJA
15 UZNYS GUSTAS 15 VAIŠYS ADAS
16 UZNYTĖ JUSTĖ 16 VITAS LUKAS
17 VAIČEKAUSKAS FELIKSAS VYTAUTAS 17 ZABITYTĖ MATĖJA

 

DRUGELIAI (Spec. grupė)   BORUŽIUKAI (Spec. grupė)
1 DAUGNORAITĖ VITALIJA 1 BUMBLYTĖ VIKTORIJA
2 GIRČYTĖ DEIMANTĖ 2 DIULGERIS TAJUS
3 JOKUBAUSKAS JULIUS 3 GRICIŪTĖ MELITA
4 KATKUS ARENTAS 4 JONUŠAS MATAS
5 LELIUGA MARTYNAS 5 LAPINSKYTĖ LUKNĖ
6 MASILIAUSKAS ANTANAS 6 MIKUTIS LUKAS
7 NARVAIŠAS DEIVIDAS 7 NAGYS TAJUS
8 PAKAMORĖ KAJUS 8 NARKUS ARNAS
9 PUTRIUS VYTAUTAS 9 NARKUS GVIDAS
10 SMULKYS DOMAS 10 PUŠINSKAS ARONAS
11 ŠČERBAKOVAS ALEKSANDRAS 11 SENKEVIČIŪTĖ KAMILĖ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Plunge.lt svetainėje yra pateikta informacija
apie daugeliui
kylantį klausimą dėl prašymų į ugdymo įstaigą priėmimo.


 ..........

 


PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS PATVIRTINIMO

2012 m. kovo 29 d. Nr. T1-83 
Plungė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) 7 straipsniu ir 29 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarką (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
 
Savivaldybės meras                                                                                                                                                                                                      Albinas Klimas          

PATVIRTINTA 
     Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2012  m. kovo 29 d.
sprendimu Nr. T1-83

 VAIKŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKA 

I. BENDROJI DALIS
 
1. Ši tvarka reglamentuoja vaikų priėmimą mokytis pagal neformaliojo ugdymo programas.
2. Tvarkos paskirtis – užtikrinti Savivaldybės teikiamų švietimo paslaugų prieinamumą visiems rajono gyventojams, tinkamai paskirstyti ikimokyklinio amžiaus vaikų srautus, efektyviau išnaudoti ikimokyklinių ugdymo įstaigų bei grupių intelektualinius ir materialinius resursus.
 
II. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS
 
3. Tėvų (globėjų) prašymus dėl vaikų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas priima Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančių lopšelių-darželių ir mokyklų - darželių direktoriai.  
4. Į ikimokyklinio ugdymo grupes Plungės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys 1,5- 5 metų vaikai, o į priešmokyklinio ugdymo grupes -  kai tais kalendoriniais metais jiems sueina 6 metai, priimami vaikai visuose Plungės, taip pat Plungės rajono Alsėdžių, Platelių, Žemaičių Kalvarijos lopšeliuose-darželiuose, Kulių vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupėje bei Prūsalių ir Didvyčių mokyklose-darželiuose.
5. Į Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“ specialiojo ugdymo grupes priimami vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.
6. Tėvai (globėjai), pageidaujantys ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam nesueina 6 metai, dėl vaiko brandumo įvertinimo iki gegužės 1 dienos pateikia prašymą rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui. Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija ir, jei yra - specialistų pažymos.
7. Priešmokyklinio amžiaus vaikai, gyvenantys rajono savivaldybės teritorijose, kur nėra ikimokyklinio ugdymo įstaigų,  į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami visose artimiausiose pradinėse, pagrindinėse ar vidurinėse mokyklose, kur yra įsteigtos priešmokyklinio ugdymo grupės. Prašymus dėl priėmimo tėvai (globėjai) teikia šių mokyklų direktoriams.
8. Tėvų (globėjų) prašyme priimti vaiką į savivaldybės švietimo įstaigą nurodoma:
8.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta;
8.2. pageidaujama lankyti švietimo įstaiga, grupė, pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas;
8.3. duomenys, kuriais remiantis turėtų (galėtų) būti teikiamas prioritetas, priimant vaiką į švietimo įstaigą;
8.4. tėvų (globėjų) kontaktiniai duomenys.
9. Tėvų (globėjų) prašymai registruojami ikimokyklinio ugdymo įstaigų registracijos žurnaluose.
10. Tėvai (globėjai) informuoja ikimokyklinio ugdymo mokyklos direktorių apie apsisprendimą lankyti įstaigą per 10 dienų. Atsisakius lankyti ar nepateikus informacijos, prašymų registravimo žurnale įrašoma pastaba apie atsisakymą lankyti įstaigą.
11. Apie laisvą vietą tėvai informuojami kontaktiniu telefonu. 
            
III. GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR UGDYTINIŲ REGISTRAVIMAS
 
12.  Grupės komplektuojamos kasmet nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. ir, atsižvelgiant į grupių užpildymo pokyčius, gali būti papildomos per mokslo metus.
13. Bendrosios paskirties grupės komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų, pagal higienos normose nustatytus grupių komplektavimo reikalavimus: 1 - 1,5 metų amžiaus vaikų grupė  lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ (jeigu norinčių lankyti lopšelį-darželį yra ne mažiau kaip 10 tokio amžiaus vaikų), 1,5 – 3 metų amžiaus vaikų lopšelio-darželio grupėse – ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 15 vaikų, 3 – 5 metų amžiaus vaikų lopšelio-darželio grupėse ir  priešmokyklinio ugdymo grupėse – ne mažiau kaip 10  ir ne daugiau kaip 20 vaikų (mokslo metų eigoje - iki 22 vaikų).
14. Plungės „Pasakos“ lopšelyje-darželyje specialiojo ugdymo grupės komplektuojamos ir ugdytinių skaičius grupėse nustatomas lopšelio-darželio nuostatuose numatyta tvarka, atsižvelgiant į specialiuosius poreikius.
15. Pirmenybė teikiama:
15.1. neįgaliems vaikams;
15.2. vaikams iš šeimų, esančių Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus  Socialinės rizikos šeimų sąraše;
15.3. vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;
15.4  našlaičiams;           
15.5. vaikams iš šeimų, kuriose vienas iš tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidas;
15.6. vaikams iš moksleivių ar studentų, besimokančių dieniniuose skyriuose, šeimų;
15.7. vaikams, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;
15.8. vaikams iš šeimų, kuriose yra 3 ir daugiau vaikų;
15.9. broliams ir seserims vaikų, jau lankančių tą įstaigą;
15.10. vaikams, jau anksčiau lankiusiems tą ikimokyklinio ugdymo įstaigą.
16. Neatvykus į  ikimokyklinio ugdymo įstaigą prašyme nurodytą vaiko atvykimo dieną, prašymas galioja 10 darbo dienų. Per šį laiką neapsisprendus apie ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą, vieta neišsaugojama ir prašymas netenka galios.
17. Tėvams keičiant vaiko atvykimo datą, įstaigos direktorius turi teisę pirminiame prašyme „Dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą“ pažymėti naują pageidaujamą vaiko atvykimo datą.
18. Jeigu tėvai (globėjai) pageidauja vaikui parinkti konkrečią ikimokyklinio ugdymo įstaigą, o joje tuo metu laisvų vietų nėra, vaikas siunčiamas į kitą Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančią ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir yra įrašomas į laikinąją eilę pirmojoje. Tokiu atveju jam taikoma pirmenybė lankyti pageidaujamą įstaigą, atsiradus laisvai vietai. Apie tai tėvai (globėjai) informuojami jų nurodytu telefonu arba raštu.
19. Atvykus vaikui  į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, įstaigos vadovui pateikiama:
19.1. vaiko gimimo liudijimo kopija, sveikatos pažyma ir  Pedagoginės psichologinės tarnybos ar gydytojo pažyma apie vaiko raidos sutrikimą (esant raidos sutrikimui);
19.2. dokumentai ar jų nuorašai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiamas prioritetas.                       
20. Visi priimti vaikai įforminami ikimokyklinio ugdymo įstaigos direktoriaus įsakymu ir  registruojami Registracijos žurnale, sudaroma dvišalė sutartis, registruojama Mokinių duomenų registre. Informacija apie likusias laisvas vietas švietimo įstaigose pateikiama Švietimo skyriui du kartus per metus (rugsėjo ir sausio mėn.) ir skelbiama Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje.
21. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sutartys tarp tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos sudaromos konkrečios ugdymo programos ugdymo laikotarpiui.
22. Švietimo santykiai prasideda nuo pirmosios vaiko ugdymo dienos.
23. Pagal tėvų prašymą vaikui išvykus iš ikimokyklinio ugdymo įstaigos, jo išvykimas įforminamas įstaigos vadovo įsakymu, pažymima Registracijos žurnale ir išregistruojama iš Mokinių registro.
24. Nesant tėvų prašymo, kai vaikas neatvyko į ikimokyklinio ugdymo įstaigą be tėvų pranešimo 10 darbo dienų, įstaigos direktorius turi teisę savo įsakymu įforminti vaiko išbraukimą iš ugdytinių sąrašų ir išregistruoti iš Mokinių registro.
 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
25. Vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarka skelbiama Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje. Tvarkos vykdymo kontrolė pavedama  Švietimo skyriui.
______________________________________________________