LAISVOS VIETOS GRUPĖSE
 

 ANKSTYVOJO AMŽIAUS GRUPĖS:          1,5-3 m. vaikai  —  laisvų vietų nėra.

 IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖS:     3-4 m. vaikai — 1 laisva vieta,

                                                             4-5 m. vaikai — laisvų vietų nėra,

                                                             5-6 m. vaikai — 2 laisvos vietos.

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS: 6-7 m. vaikai — laisvų vietų nėra.

 SPECIALIOJO UGDYMO GRUPĖS (mišrios):  laisvų vietų nėra.