NR.

PEDAGOGAI

PAREIGOS

KVALIFIKACIJA

IŠSILAVINIMAS

1

Irena Petreikienė

Direktorė

III vadybinė kategorija

Aukštasis

2

Regina Jonušienė

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Aukštasis

3

Loreta Grigaitytė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Auklėtoja metodininkė

Aukštasis

4

Jūratė Endrikienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Auklėtoja-metodininkė

Aukštasis
 

5

Jolanda Gedrimienė

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Aukštesnysis

6

Laima Dolgovienė

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Aukštesnysis

7

Rūta Meškauskienė

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Aukštasis

8

Vitalija Rėkašienė

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Aukštesnysis

9

Vilma Garbienė

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Aukštasis

10

Regina Zūbienė

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Aukštesnysis

11

Elena Smilgevičienė

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Aukštesnysis

12

Ieva Gricienė

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Aukštasis

13

Edita Genutė
 

Auklėtoja

Vyresnioji

Aukštesnysis
 

14

Jadvyga Kinderienė

Auklėtoja

Auklėtoja

Aukštasis

15

Gajutė Rūtienė

Auklėtoja

Vyrenioji auklėtoja

Aukštasis

16

Alma Kleinauskienė
 

Auklėtoja

Vyrenioji auklėtoja

Aukštesnysis

17

Birutė Rekašienė

Auklėtoja

Auklėtoja

Aukštasis

 18  Aušra Stončienė Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja Aukštasis

19

Dovilė Raudytė

Spec.pedagogė, logopedė

spec.pedagogė

Aukštasis

20

Vilija Bieliauskė

Specialiojo ugdymo auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Aukštesnysis

21

Stanislava Šležienė

Specialiojo ugdymo  auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Aukštasis

22

Dalia Tamošauskienė

Specialiojo ugdymo auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Aukštasis

23

Loreta Čiuželienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Auklėtoja- metodininkė

Aukštasis

24

Aušra Dargienė

Specialiojo ugdymo pedagogė-logopedė

Spec.pedagogė metodininkė

Aukštasis magistro laipsnis

25

Sonata Pakalniškienė

Logopedė, spec. pedagogė

Spec.pedagogė-logopedė metodininkė

Aukštasis magistro laipsnis

26

Rasa Gedvilaitė

Judesio korekcijos mokytoja

Metodininkė

Aukštasis

27

Birutė Danilinienė

Judesio korekcijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

28

Jūratė Kensminienė

Meninio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

29 Ramutė Diekontienė Auklėtoja Auklėtoja Aukštasis