Įdomūs bei linksmi video siužetai iš darželio gyvenimo:

Apsilankykite mūsų YOUTUBE kanale, prenumeruokite naujienas -
ir galėsite kartu su vaikučiais išgyventi jų patiriamus įspūdžius!

YOUTUBE kanalas

Naujienos

2019 KONFERENCIJA "KALBA GIMTOJI - ŠIRDY MANOJOJ"

60608498 741628426233712 4195337377721352192 nGegužės 21 dieną Mažeikių lopšelyje – darželyje „Eglutė“ vyresniosios auklėtojos Edita Genutė, Elena Smilgevičienė ir Gajutė Rutienė kartu su darželio logopede, spec. pedagoge metodininke Sonata Pakalniškiene bei vyresniąja spec. pedagoge, logopede Dovile Raudyte dalyvavo Tarptautinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinio projekto „Kalba gimtoji – širdy manojoj“ patirčių atspindėjime Respubklijinėje konferencijoje „Gyva kalba – gyva tauta“.

Projekto tikslas – nuo mažens tobulinti ir ugdyti gimtąją lietuvių   kalbą, bei skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės narių bendradarbiavimą ir kūrybiškumą.

Uždaviniai:1. patirti kūrimo džiaugsmą, atskleidžiant savo kūrybinius bei meninius gebėjimus, naudojant informacines technologijas.

Respublikinėje konferencijoje „Gyva kalba – gyva tauta“ auklėtojos Elena Smilgevičienė ir Edita Genutė pristatė vaizdinį pranešimą „Žaidžiu ir kalbu“, taip pat žodinį pranešimą „Kalbinės raidos skatinimas žaidžiant“ parengė ir pristatė logopedė, spec. pedagogė Sonata Pakalniškienė. Stendinius pranešimus paruošė auklėtoja Gajutė Rutienė - „Žaidžiame pasaką, turtindami kalbą“ ir spec. pedagogė logopedė Dovilė Raudytė - „Vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybiškas kalbos ir kalbėjimo skatinimas“ bei logopedė, spec. pedagogė Sonata Pakalniškienė - „Mokomės gimtosios kalbos žaisdami“. Pranešimuose vaizdžiai ir informatyviai pateikta šiais mokslo metais mūsų darželyje užsiėmimų metu vykdyta veikla.

Konferencija buvo labai įdomi, naudinga ir turininga. Pasisėmėme informacijos apie lietuviškos kalbos ugdymo svarbą, taip pat apie tai, kaip svarbu išsaugoti žemaičių tarmę, jos nesigėdyti, o puoselėti.

Vyresnioji spec. pedagogė, logopedė Dovilė Raudytė